Một thửa đất hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh của một hình vuông với chu vi 0,2 km và có chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. DT của thửa đất đó là bao

Photo of author

By Margaret

Một thửa đất hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh của một hình vuông với chu vi 0,2 km và có chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. DT của thửa đất đó là bao nhiêu ?
Lưu ý : Kết quả ghi bằng héc-ta
Mình không biết cô giáo có cho nhầm đề không nữa mà mình chẳng làm được bài này.




Viết một bình luận