một thửa ruộng HCN,nay được đắp thêm một bờ đê chia thửa ruộng đó thành một thửa ruộng HV.Tổng chu vi hai thửa ruộng nhỏ là 252 m,Tính diện tích mỗi t

By Jasmine

một thửa ruộng HCN,nay được đắp thêm một bờ đê chia thửa ruộng đó thành một thửa ruộng HV.Tổng chu vi hai thửa ruộng nhỏ là 252 m,Tính diện tích mỗi thửa ruộng ,Biết chu vi HCN ban đầu là 184m

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận