Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 530 m, chiều rộng kém chiều dài 47m.Tính diện tích của thửa ruộng. Cần gấp lắm nha, mọi người giúp em làm ạ.

Photo of author

By Allison

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 530 m, chiều rộng kém chiều dài 47m.Tính diện tích của thửa ruộng.
Cần gấp lắm nha, mọi người giúp em làm ạ.
Viết một bình luận