Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 300 m .Tính diện tích của thửa ruộng biết rằng nếu chiều dài giảm đi 3 lần và chiều rộng tăng 2 lần thì chu

By Eden

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 300 m .Tính diện tích của thửa ruộng biết rằng nếu chiều dài giảm đi 3 lần và chiều rộng tăng 2 lần thì chu vi thửa ruộng vẫn không thay đổi.
Giup mình với! Ai làm nhanh nhất mình cho 5 sao và 1 câu TLHN
Viết một bình luận