một thửa ruộng hình thang có tổng hai đáy là 56m.Nếu tăng đáy lớn 5m thì diện tích thửa ruộng tăng thêm 60m2.Tính diện tích thửa ruộng

By Autumn

một thửa ruộng hình thang có tổng hai đáy là 56m.Nếu tăng đáy lớn 5m thì diện tích thửa ruộng tăng thêm 60m2.Tính diện tích thửa ruộng

0 bình luận về “một thửa ruộng hình thang có tổng hai đáy là 56m.Nếu tăng đáy lớn 5m thì diện tích thửa ruộng tăng thêm 60m2.Tính diện tích thửa ruộng”

 1. Chiều cao của thửa ruộng hình thang:

         60 × 2 : 5 = 24 ( m )

  Diện tích của thửa ruộng hình thang:

         56 × 24 : 2 = 672 ( m² )

  Trả lời
 2. Đáp án: 672 m².

   

  Giải thích các bước giải:

                                    Gỉai :

  Chiều cao thửa ruộng hình thang:

       60 × 2 : 5 = 24 ( m ).

  Diện tích thửa ruộng hình thang:

       56 × 24 : 2 = 672 ( m² ).

     Chúc bạn học tốt. 1 vote + 1 ctrl hay nhất + 1 cảm ơn

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm