Một thùng chứa 8 hộp sữa bột. Mỗi hộp sữa chứa 125g sữa bột. Hỏi: a) Mỗi thùng có bao nhiêu kg sữa bột? b) 4 thùng như thế thì có bao nhiêu kg sữa bột

By Natalia

Một thùng chứa 8 hộp sữa bột. Mỗi hộp sữa chứa 125g sữa bột. Hỏi:
a) Mỗi thùng có bao nhiêu kg sữa bột?
b) 4 thùng như thế thì có bao nhiêu kg sữa bột

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận