Một thùng đựng dầu cân nặng tất cả 14 kg. Người ta đổ ra một phần ba số dầu trong thùng thì cả thùng và số dầu còn lại nặng 10 kg. Tính xem thùng khô

Photo of author

By Liliana

Một thùng đựng dầu cân nặng tất cả 14 kg. Người ta đổ ra một phần ba số dầu trong thùng thì cả thùng và số dầu còn lại nặng 10 kg. Tính xem thùng không có dầu nặng mấy ki-lô-gam?
Viết một bình luận