Một thùng nước hình trụcó chiều caobằng đường kính đáy và bằng1m. Thùng nước này có thểđựng được 1m3nước không? Tại sao?

Photo of author

By Ariana

Một thùng nước hình trụcó chiều caobằng đường kính đáy và bằng1m. Thùng nước này có thểđựng được 1m3nước không? Tại sao?
Viết một bình luận