Một thùng tôn dạng hình hộp chữ nhật không có nắp có chiều dài 10 dm chiều rộng 5 dm chiều cao 7 dm Hãy tính diện tích tôn để làm thùng

Photo of author

By Autumn

Một thùng tôn dạng hình hộp chữ nhật không có nắp có chiều dài 10 dm chiều rộng 5 dm chiều cao 7 dm Hãy tính diện tích tôn để làm thùng
Leave a Comment