Một tờ giấy có độ dày 0,1mm hỏi phải gấp đôi bao nhiêu lần để được độ dày >1m

By Anna

Một tờ giấy có độ dày 0,1mm hỏi phải gấp đôi bao nhiêu lần để được độ dày >1m

0 bình luận về “Một tờ giấy có độ dày 0,1mm hỏi phải gấp đôi bao nhiêu lần để được độ dày >1m”

Viết một bình luận