một tổ mua nguyên vật liệu để tổ chức thuyết trình tại một lớp. chi phí được chia đều cho các thành viên trong tổ, tuy nhiên , trong tổ có 2 bạn chuyể

By Valentina

một tổ mua nguyên vật liệu để tổ chức thuyết trình tại một lớp. chi phí được chia đều cho các thành viên trong tổ, tuy nhiên , trong tổ có 2 bạn chuyển lớp nên mỗi bạn còn lại phải đóng thêm 3000 đồng. hỏi tổng chi phí cho buổi thuyết trình của tổ đó là bao nhiêu? biết rằng lúc đó có 12 người

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận