Một tổ sản xuất theo kế hoạch phải may 1000 bộ quần áo bảo hộ y tế trong thời gian quy định .Thực tế do đáp ứng như cầu tăng cao của bệnh viện trong m

Photo of author

By Aaliyah

Một tổ sản xuất theo kế hoạch phải may 1000 bộ quần áo bảo hộ y tế trong thời gian quy định .Thực tế do đáp ứng như cầu tăng cao của bệnh viện trong mùa dịch COVID -19 nên mỗi ngày tổ may nhiều hơn 10 bộ và hoàn thành trước 5 ngày .Hỏi theo kế hoạch ,mỗi ngày tổ may được bao nhiêu bộ quần áo bảo hộ
Viết một bình luận