Một trại gà trong 3 ngày thu đc 315 quả trứng.Hỏi trong 8 ngày như thế trại gà sẽ thu đc bao nhiêu quả trứng ?

By Kylie

Một trại gà trong 3 ngày thu đc 315 quả trứng.Hỏi trong 8 ngày như thế trại gà sẽ thu đc bao nhiêu quả trứng ?

0 bình luận về “Một trại gà trong 3 ngày thu đc 315 quả trứng.Hỏi trong 8 ngày như thế trại gà sẽ thu đc bao nhiêu quả trứng ?”

 1. Một này trại gà thu đc số trứng là :

  315 : 3 = 105 ( quả trứng )

  Trong 8 ngày trại gà thu được số trứng là :

  105 x 8 = 840 ( quả trứng )

             Đ/s : 840quả trứng

  Trả lời
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Một ngày trại gà thu đc số quả trứng là:315÷3=105

  8 ngày trại gà thu đc số quả trứng là:105×8=840

   

  Trả lời

Viết một bình luận