Một túi đựng hai loại bi xanh và đỏ tổng cộng có 125 viên bi. Cứ 2 viên bi xanh thì có 3 viên bi đỏ. Tìm số bi mỗi loại

Photo of author

By Clara

Một túi đựng hai loại bi xanh và đỏ tổng cộng có 125 viên bi. Cứ 2 viên bi xanh thì có 3 viên bi đỏ. Tìm số bi mỗi loại
Viết một bình luận