Một vật chuyển động theo phương trình: x = 4t2 + 20t (với x tính bằng cm và t tính bằng giây).Hãy xác định. Tính quãng đường vật đi được từ thời điểm

Photo of author

By Ariana

Một vật chuyển động theo phương trình: x = 4t2 + 20t (với x tính bằng cm và t tính bằng giây).Hãy xác định. Tính quãng đường vật đi được từ thời điểm t = 2s đến t = 5s. Tính vận tốc trung bình trong khoảng thời gian này.
Giúp mk giải bài này với ạ

0 bình luận về “Một vật chuyển động theo phương trình: x = 4t2 + 20t (với x tính bằng cm và t tính bằng giây).Hãy xác định. Tính quãng đường vật đi được từ thời điểm”

 1. Đáp án:

  Ta có x=xo+v0.(t-to)+12at2=>xo=30m; to=0; vo=4m/s a=-2m/s2 ( Ứng với pt ở đề rồi bạn rút ra nhé)

  Quãn đường vật đi được trong 1s là x1=30+40.1-12=69m

  Quãng đường vật đi được trong 3s ;à x2=30+40.3-32=141m

  =>ΔS=x2−x1=72m

  Giải thích các bước giải:

Viết một bình luận