Một vật chuyển động với vận tốc v,thời gian đi được quãng đường 42km là t.Nếu vận tốc tăng gấp đôi nhưng thời gian giảm bớt 1/3 thì đi được quãng đườn

Photo of author

By Josie

Một vật chuyển động với vận tốc v,thời gian đi được quãng đường 42km là t.Nếu vận tốc tăng gấp đôi nhưng thời gian giảm bớt 1/3 thì đi được quãng đường là bao nhiêu ?
Leave a Comment