Một vật có khối lượng 5kg được thả rơi từ độ cao h=4m xuống một hồ nước sâu 2m. Tính công của trọng lực khi rơi xuống đáy hồ. Lấy g=10m/s. Bỏ qua các

Photo of author

By Madeline

Một vật có khối lượng 5kg được thả rơi từ độ cao h=4m xuống một hồ nước sâu 2m. Tính công của trọng lực khi rơi xuống đáy hồ. Lấy g=10m/s. Bỏ qua các lực cản

0 bình luận về “Một vật có khối lượng 5kg được thả rơi từ độ cao h=4m xuống một hồ nước sâu 2m. Tính công của trọng lực khi rơi xuống đáy hồ. Lấy g=10m/s. Bỏ qua các”

Viết một bình luận