6.cho iot tác dụng với dunh dịch NaOH thu được a gam NaI 1,98g NaIO3 và nước .Giá trị a là bn ?

6.cho iot tác dụng với dunh dịch NaOH thu được ...

Read more

cho hình bình hành ABCD . cm vecto AB + vevto AC + vecto AD = 2vecto AC

cho hình bình hành ABCD . cm vecto AB + ...

Read more

89. Cho hh X gồm CaCO3, MgCO3, BaCO3 có khối lượng 36,8g vào cốc chứa dd HCl dư, người ta thu được 8,96 lít khí (đkc). Tổng khối lượng các muối thu đư

89. Cho hh X gồm CaCO3, MgCO3, BaCO3 có khối ...

Read more

viết 1 đoạn văn ngắn bày tỏ cảm xúc của em về nhân vật Đăm Săn

viết 1 đoạn văn ngắn bày tỏ cảm xúc của ...

Read more

cho AB =5cm .TRên tia AB lấy M sao cho AM=2cm . Trên tia BA lấy N sao cho BN=1cm a) chứng minh M nằm giữa A và N b) tính MN

cho AB =5cm .TRên tia AB lấy M sao cho ...

Read more

Cho dạng đúng của từ trong ngoặc 1. She has the most two year old girl. (adore) 2. He’s to computer games. (addict) 3. The ideal ca

Cho dạng đúng của từ trong ngoặc 1. She has ...

Read more

Giúp mik vs 1)Để khử hoàn toàn 2,32 gam hỗn hợp X gồm CuO và FeO cần vừa đủ 0,84 gam CO trong điều kiện nung nóng. Khối lượng của CuO có trong hỗn hợp

Giúp mik vs 1)Để khử hoàn toàn 2,32 gam hỗn ...

Read more

3 tụ điện C1=3nF ,C2=2nF,C3=20nF. tụ điện C3 nối tiếp với (tụ điện C1 song song với tụ điện C2),tụ C1 bị thủng . tính điện tích và hiệu điện thế trên

3 tụ điện C1=3nF ,C2=2nF,C3=20nF. tụ điện C3 nối tiếp ...

Read more

Cho 94.8g KMnO4 tác dụng với dd HCl thu được V(lit) khí Cl2 ở đktc. Biết hiệu suất phản ứng là 90%. Tính V và các muối thu được sau phản ứng.

Cho 94.8g KMnO4 tác dụng với dd HCl thu được ...

Read more

Một e bay từ điểm M tới N trong điện trường đều, giữa hai điểm Mvà N có hiệu điện thế U=100V.Tính công mà lực điện sinh ra

Một e bay từ điểm M tới N trong điện ...

Read more