một vật có khối lượng m=5kg đang chuyển động với vận tốc v=2m/s thì động năng là

Photo of author

By Melanie

một vật có khối lượng m=5kg đang chuyển động với vận tốc v=2m/s thì động năng là

0 bình luận về “một vật có khối lượng m=5kg đang chuyển động với vận tốc v=2m/s thì động năng là”

Viết một bình luận