Circle the correct word or phrase 1.When we were in Canada, we went/were going skiing almost every day. 2.About 4 years ago, I decided/was deciding to

Circle the correct word or phrase 1.When we were in ...

Read more

Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam hợp chất hữu cơ X ( C, H, O ). Dẫn sản phẩm cháy lần lượt qua bình (1) đựng dung dịch H2SO4 đặc, bình (2) đựng dung

Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam hợp chất ...

Read more

Câu 11: Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C2H7N là A. 3 B. 2 C. 1 D. 4.

Câu 11: Số công thức cấu tạo có thể có ...

Read more

Cho hàm số bậc nhất y = ax + b (d). Tìm hệ số a, b trong các trường hợp sau: A. (d) đi qua góc với đường thẳng y = 1/4x – 6 và đi qua điểm A(-2;1) B.

Cho hàm số bậc nhất y = ax + b ...

Read more

Có một tia sáng, mặt trước chiếu xuống đất, có hướng sáng phải hợp với phương nằm ngang một góc 60 độ. Hỏi muốn hướng tia phản xạ xuống đáy giếng th

Có một tia sáng, mặt trước chiếu xuống đất, có ...

Read more

Dùng 1 dây dẫn bằng đồng có chiều dài 4m tiết điện 0,4 m vuông để nối được 2 cực của 1 nguồn điện thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là 2A.Tính h

Dùng 1 dây dẫn bằng đồng có chiều dài 4m ...

Read more

Cần tối thiểu bao nhiêu gam NaCl cho tác dụng với H2SO4 đặc để điều chế đc 50g dd HCl 14,6%.

Cần tối thiểu bao nhiêu gam NaCl cho tác dụng ...

Read more

If anyone=–..,=–.. him I =-.. back at 9 o’clock A/ CALLS/ TELL/ WILL BE B/ CALLED/ TELLING/ WOULD B

If anyone………………….,…………………. him I ……………… back at 9 o’clock A/ ...

Read more

Tìm số tự nhiên n bé nhất sao cho:2,45×5

Tìm số tự nhiên n bé nhất sao cho:2,45×5

Read more

Em hãy viết đoạn văn ngắn ( 8-10 câu ) nêu suy nghĩ của em về nhân vật Lão Hạc của nhà văn Nam Cao. Ko chép mạng hay ở đâu nha mọi người . Vì bài 15 p

Em hãy viết đoạn văn ngắn ( 8-10 câu ) ...

Read more