một vật có khối lượng100g được ném thẳng đứng lên cao từ mật đất(tại A)với vận tốc ban đầu là 20m/s .Chọn gốc thế năng tại mặt đất.Cho g=10m/s2 .Bỏ qu

By Harper

một vật có khối lượng100g được ném thẳng đứng lên cao từ mật đất(tại A)với vận tốc ban đầu là 20m/s .Chọn gốc thế năng tại mặt đất.Cho g=10m/s2 .Bỏ qua sức cản không khí
a.Tính độ cao của vật khi vật tới điểm B cao nhất
b.Khi bay lên tới điểm C vật có động năng bằng 1/3 thế năng.Tính vận tốc của vật tại C
c.Biết khi bay lên vị trí cao nhất vật rơi tự do trở lại mặt đất.Nếu trong quá trình bay từ dưới lên vật còn chịu thêm lức cản Fc thì lực Fc phải bằng bao nhiêu để quảng đường vật đi được kể từ lúc ném đến lúc chạm đất là 16m?
giúp mình với

0 bình luận về “một vật có khối lượng100g được ném thẳng đứng lên cao từ mật đất(tại A)với vận tốc ban đầu là 20m/s .Chọn gốc thế năng tại mặt đất.Cho g=10m/s2 .Bỏ qu”

 1. Đáp án:

  a) 20m

  b) 10m/s

  c) 1,5N

  Giải thích các bước giải:

  a) Độ cao cực đại là:

  \(H = \dfrac{{v_0^2}}{{2g}} = \dfrac{{400}}{{20}} = 20m\)

  b) Bảo toàn cơ năng:

  \({{\rm{W}}_d} = \dfrac{{\rm{W}}}{4} \Rightarrow \dfrac{1}{2}m{v^2} = \dfrac{{mgH}}{4} \Rightarrow v = 10m/s\)

  c) Ta có:

  \(\dfrac{1}{2}mv_0^2 = mgh + Fh \Rightarrow F = 1,5N\)

  Trả lời

Viết một bình luận