Một bồn tăm chứa 90l nước và đạt 75% sức chứa của bồn tắm đó. Hỏi thể tích bồn tắm đó có bao nhiêu mét khối THANK YOU

Photo of author

By Eden

Một bồn tăm chứa 90l nước và đạt 75% sức chứa của bồn tắm đó. Hỏi thể tích bồn tắm đó có bao nhiêu mét khối
THANK YOU

0 bình luận về “Một bồn tăm chứa 90l nước và đạt 75% sức chứa của bồn tắm đó. Hỏi thể tích bồn tắm đó có bao nhiêu mét khối THANK YOU”

 1. Đáp án:

  `0,12m^3`

  Giải thích các bước giải:

  Đổi `90l=90dm^3`
  Thể tích bồn tắm là:
  `90:75%=120(dm^3)`

  Đổi `120dm^3=0,12m^3`
  Đáp số:`0,12m^3`

 2.                            #Dqnghiep

              Đổi 90 lít nước = 0,09 m³

  Thể tích bồn tắm đó là:

          0,09÷75%=0,12(m³)

              Đáp số:0,12 m³

Viết một bình luận