một vật đứng cân bằng dưới tác dụng của 3 lực: f1=12n, f2=5n và f3= 13n. xác định góc giữa các lực f1 và f2

By Charlie

một vật đứng cân bằng dưới tác dụng của 3 lực: f1=12n, f2=5n và f3= 13n. xác định góc giữa các lực f1 và f2

0 bình luận về “một vật đứng cân bằng dưới tác dụng của 3 lực: f1=12n, f2=5n và f3= 13n. xác định góc giữa các lực f1 và f2”

  1. Đáp án:

    Giải thích các bước giải: vì vật cân bằng dưới tác dụng của 3 lực cho lên f1+f2=f3

    suy ra: góc tạo bởi F1 và F12 là cos(13/12 vô lí

    cho nên đề sai

    Trả lời

Viết một bình luận