Một trường bán trú dự trữ một số gạo đủ cho 40 học sinh ăn trong 45 ngày. Nếu trường nhận thêm 20 học sinh nữa thì số gạo trên đủ dùng trong bao nhiêu

By Nevaeh

Một trường bán trú dự trữ một số gạo đủ cho 40 học sinh ăn trong 45 ngày. Nếu trường nhận thêm 20 học sinh nữa thì số gạo trên đủ dùng trong bao nhiêu ngày ?
Ai giúp mik với.
Hứa sẽ cho 5 sao, cám ơn, và ctlhn.

0 bình luận về “Một trường bán trú dự trữ một số gạo đủ cho 40 học sinh ăn trong 45 ngày. Nếu trường nhận thêm 20 học sinh nữa thì số gạo trên đủ dùng trong bao nhiêu”

 1. Nếu trường nhận thêm 20 học sinh nữa thì số gạo trên đủ dùng trong số ngà là.

  tổng suất gạo nhà trường dự trữ là 45×40=1800 suất

   trường nhận thêm 20 học sinh nữa thì số suất gạo trên đủ dùng trong số ngày là :

  1800: (40+20)= 30 ( ngày) 

   

  Trả lời
 2. Đáp án:

   tổng suất gạo nhà trường dự trữ là 45×40=1800 suất

   trường nhận thêm 20 học sinh nữa thì số suất gạo trên đủ dùng trong số ngày là :

  1800: (40+20)= 30 ( ngày) 

   

  Trả lời

Viết một bình luận