Một vật rơi tự do từ độ cao 80 m xuống đất. Tìm: a. Quãng đường vật rơi được sau 2 giây b. Thời gian rơi của vật c. Quãng đường vật rơi được trong 1 g

Photo of author

By Athena

Một vật rơi tự do từ độ cao 80 m xuống đất. Tìm:
a. Quãng đường vật rơi được sau 2 giây
b. Thời gian rơi của vật
c. Quãng đường vật rơi được trong 1 giây cuối cùng

0 bình luận về “Một vật rơi tự do từ độ cao 80 m xuống đất. Tìm: a. Quãng đường vật rơi được sau 2 giây b. Thời gian rơi của vật c. Quãng đường vật rơi được trong 1 g”

  1. Đáp án: a) S=1/2gt^2=1/2*10*2^2=20m

    b)S=1/2gt^2 suy ra t=4 giây

    c)S1=S4-S3=35m

    Giải thích các bước giải:

Viết một bình luận