1/ Viết tích sau dưới dạng lũy thừa của một số nguyên: (-2)mũ 3 . 3 mũ 3 . (-5) mũ 3

1/ Viết tích sau dưới dạng lũy thừa của một ...

Read more

Hai đầu máy xe lửa cùng chạy trên đoạn đường sắt thẳng với vận tốc 42km/h và 58km/h. Độ lớn vận tốc tương đối của đầu máy thứ nhất so với đầu máy thứ

Hai đầu máy xe lửa cùng chạy trên đoạn đường ...

Read more

Đóng vai nhân vật mẹ bé hồng kể lại cuộc gặp gỡ giữa 2 mẹ con (không chép trên mạng, viết thành bài văn) giúp mình mình sẽ cho ctlh

Đóng vai nhân vật mẹ bé hồng kể lại cuộc ...

Read more

Lực có phải là nguyên nhân gây ra chuyển động của vật không? Cho ví dụ minh họa.

Lực có phải là nguyên nhân gây ra chuyển động ...

Read more

PART III. WRITING Section 1. Rewrite each sentence so that it begins with the words and the meaning stays the same. (10 points) 1. The direct aim of t

PART III. WRITING Section 1. Rewrite each sentence so that ...

Read more

Cacbon cháy trong bình đựng khí oxi tạo thành khí cacbonic. Viết PTHH và tính khối lượng khí cacbonic sinh ra trong mỗi trường hợp sau: a, Khi có 6,4

Cacbon cháy trong bình đựng khí oxi tạo thành khí ...

Read more

ở phần cuối truyện,nhân vật Thủy đã trèo lên xe lại tụt xuống đi nhanh về giường đặt con Em Nhỏ quàng tay vào vai con Vệ Sĩ.Hãy nêu suy nghĩ của em về

ở phần cuối truyện,nhân vật Thủy đã trèo lên xe ...

Read more

5.Nêu ứng dụng của hiđro đối với đời sống và sản xuất

5.Nêu ứng dụng của hiđro đối với đời sống và ...

Read more

Hai xe chuyển động thẳng đều trên cùng một đường thẳng với vận tốc không đổi. Nếu đi ngược chiều thì sau 20 phút, khoảng cách giữa 2 xe giảm 30km. Nếu

Hai xe chuyển động thẳng đều trên cùng một đường ...

Read more

bài 1: choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others by circling A,B,C or D 1A/ STAY B/ VACATI

bài 1: choose the word which has the underlined part ...

Read more