Một vật tác dụng lên nền nhà một áp lực 250N điện tích tiếp xúc với mặt sàn là 0,5 mét vuông .Tính áp suất của vật đó tác dụng lên mặt sàn?

Photo of author

By Adalynn

Một vật tác dụng lên nền nhà một áp lực 250N điện tích tiếp xúc với mặt sàn là 0,5 mét vuông .Tính áp suất của vật đó tác dụng lên mặt sàn?

0 bình luận về “Một vật tác dụng lên nền nhà một áp lực 250N điện tích tiếp xúc với mặt sàn là 0,5 mét vuông .Tính áp suất của vật đó tác dụng lên mặt sàn?”

Viết một bình luận