Một vòi nước chảy vào trong một cái bể trong 20 phút thì được 1/4 bể, vậy nếu vòi nước chảy vào bể trong 1h thì có đầy bể không?

By Arianna

Một vòi nước chảy vào trong một cái bể trong 20 phút thì được 1/4 bể, vậy nếu vòi nước chảy vào bể trong 1h thì có đầy bể không?

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận