Một vòi nước cứ sau 15 phút 20 giây chảy vào bể được 2m3 .Hỏi trong bao lâu thì vòi nước chảy đầy bể biết thể tích bể là 7m3 ko cần cách giải đáp số l

Photo of author

By Skylar

Một vòi nước cứ sau 15 phút 20 giây chảy vào bể được 2m3 .Hỏi trong bao lâu thì vòi nước chảy đầy bể biết thể tích bể là 7m3 ko cần cách giải đáp số là được nhanh nha
Viết một bình luận