Mua 4m vải phải trả 320 000 đồng. Hỏi mua 6,8 m vải cùng loại phải trả nhiều hơn bao nhiêu tiền

Photo of author

By Hailey

Mua 4m vải phải trả 320 000 đồng. Hỏi mua
6,8 m vải cùng loại phải trả nhiều hơn bao nhiêu tiền

0 bình luận về “Mua 4m vải phải trả 320 000 đồng. Hỏi mua 6,8 m vải cùng loại phải trả nhiều hơn bao nhiêu tiền”

 1. Đáp án:

   368 000 đồng

  Giải thích các bước giải:

                                   Giá tiền 1 mét vải là :

                                          320 000 : 4 = 80 000 ( đồng )

                                   Giá tiền 6,8 mét vải cùng loại là :

                                          80 000 x 8,6 = 688 000 ( đồng )

                                    Mua 6,8 mét vải cùng loại phải trả nhiều hơn số tiền là :

                                          688 000 – 320 000 = 368 000 ( đồng )

                                                               Đáp số : 368 000 đồng

 2. Đáp án:

  $224000 \text{đồng}$ 

  Giải thích các bước giải:

  Bài giải:

  Giá tiền của 1 mét vải là:

  $320000:4=80000(\text{Đồng})$ 

  Mua 6.8 mét vải cùng lại phải trả số tiền là:

  $80000\times6.8=544000(\text{Đồng})$

  Phải trả nhiều hơn số tiền là:

  $544000-320000=224000(\text{Đồng})$

  Đáp số: $224000(\text{đồng})$

Viết một bình luận