mục tiêu và nguyên tắc ASEAN đặc điểm lãnh thổ nước ta đặc điểm các khu vực địa hình so sánh đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng giúp mình

By Claire

mục tiêu và nguyên tắc ASEAN
đặc điểm lãnh thổ nước ta
đặc điểm các khu vực địa hình
so sánh đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng
giúp mình với
ai làm hay rõ ràng mình cho ctlhh

0 bình luận về “mục tiêu và nguyên tắc ASEAN đặc điểm lãnh thổ nước ta đặc điểm các khu vực địa hình so sánh đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng giúp mình”

 1. – Mục tiêu: Phát triển kinh tế và văn hóa thông qua những nổ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên, trên tinh thần duy trì hoà bình và ổn định khu vực.

  – Nguyên tắc hoạt động:

  + Giữ vững hòa bình và ổn định khu vực.

  + Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau

  + Giúp đỡ để cùng nhau phát triển.

  * Phần đất liền của nước ta kéo dài theo chiều bắc – nam tới 1650 km…

  *Rộng lớn chia ra theo từng mảng đồi núi và biển 

  *

  – Giống nhau:

  + Là hai đồng bằng châu thổ được bồi đắp bởi phù sa của các con sông lớn.

  + Địa hình bằng phẳng và rộng lớn.

  + Đất đai màu mỡ, cây cối phát triển trù phú.

  + Địa hình thấp dần ra biển và tiếp tục được mở rộng.

  – Khác nhau:

  Điều kiện và đặc điểm địa hình

  Trả lời

Viết một bình luận