Biểu hiện của thiếu nhân phẩm và có nhân phẩm????

Photo of author

By Skylar

Biểu hiện của thiếu nhân phẩm và có nhân phẩm????

0 bình luận về “Biểu hiện của thiếu nhân phẩm và có nhân phẩm????”

 1. Biểu hiện của có nhân phẩm:

  -Có lương tâm trong sáng, có nhu cầu vật chất và tinh thần lành mạnh.

  -Luôn thực hiện tốt các nghĩa vụ đạo đức đối với xã hội và người khác.

  -Thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức tiến bộ.

  Biểu hiện của không có nhân phẩm:

  -Ko có lương tâm trong sáng,luôn nghĩ về điều xấu,ko có vật chất và tinh thần lành mạnh

  -Ko thực hiện tốt nghĩa vụ đạo đức đối với tập thể,xã hội

  -Ko thực hiện chuẩn mực đạo đức tiến bộ

  (Mk xin lỗi vì chỉ có thể nghĩ thế này thôi)

  Xin hay nhất cho nhóm nhen

 2. Biểu hiện của có nhân phẩm: 

  – Có lương tâm trong sáng, có nhu cầu vật chất và tinh thần lành mạnh.

  – Luôn thực hiện tốt các nghĩa vụ đạo đức đối với xã hội và người khác.

  – Thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức tiến bộ.

  Biểu hiện của thiếu nhân phẩm: Ngược lại

Viết một bình luận