My school my name is Nhi .Im 12 years old .I study Le Hong Phong. shool is in Duc Trong .It has 1700 students .It has three floors painted with yellow

Photo of author

By Harper

My school my name is Nhi .Im 12 years old .I study Le Hong Phong. shool is in Duc Trong .It has 1700 students .It has three floors painted with yellow color.Here students can study all subjects such as Math,Vietnames,English,…Especially this school has three practice laboratories .There are two sets of uniform .And im lucky to be students at my school. bn dịch hộ mik nha

0 bình luận về “My school my name is Nhi .Im 12 years old .I study Le Hong Phong. shool is in Duc Trong .It has 1700 students .It has three floors painted with yellow”

 1. The best of team

       Sakura

  Trường của tôi , tên của tôi là Nhi . Tôi 12 tuổi . Tôi học trường Le Hong Phong ở Đức Trọng . Trường có 1700 học sinh . Trường có 3 tầng được sơn với màu vàng . Những học sinh ở đây có thể học nhiều môn học như là Toán , Tiếng Việt , Tiếng Anh …. Đặc biệt , trường này có ba phòng thí nghiệm thực hành . Có hai bộ đồng phục. Và tôi may mắn trở thành học sinh tại trường của tôi .

  My school my name is Nhi =>My school , my name is Nhi

  I study Le Hong Phong. shool is in Duc Trong => I study Le Hong Phong school is in Duc Trong

  ( Theo mình như vậy thì đúng hơn ạ )

 2. dịch sang tiếng việt;

  Trường mình tên là Nhi, 12 tuổi, học Lê Hồng Phong. Trường Shool ở Đức Trọng, có 1700 học sinh, có 3 tầng sơn màu vàng, ở đây học sinh có thể học tất cả các môn như Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, … Đặc biệt trường có 3 phòng thí nghiệm thực hành, 2 bộ Và tôi thật may mắn khi được là học sinh tại trường của tôi.

Viết một bình luận