. Năm ngoái, câu lạc bộ dưỡng sinh của xã có 370 cụ tham gia. Năm nay, số cụ ông giảm 10% và số cụ bà giảm 5% nên số cụ ông và số cụ bà bằng nhau. Hỏi

Photo of author

By aihong

. Năm ngoái, câu lạc bộ dưỡng sinh của xã có 370 cụ tham gia. Năm nay, số cụ ông giảm 10% và số cụ bà giảm 5% nên số cụ ông và số cụ bà bằng nhau. Hỏi, bây giờ câu lạc bộ có mấy cụ?
Viết một bình luận