Nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ nhất như thế nào? A: Đạt tăng trưởng cao B: Vẫn giữ được mức bình thường như trước chiến tranh C: Bị

Photo of author

By Vivian

Nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ nhất như thế nào?
A:
Đạt tăng trưởng cao
B:
Vẫn giữ được mức bình thường như trước chiến tranh
C:
Bị khủng hoảng trầm trọng
D:
Bị tàn phá nặng nề

0 bình luận về “Nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ nhất như thế nào? A: Đạt tăng trưởng cao B: Vẫn giữ được mức bình thường như trước chiến tranh C: Bị”

Viết một bình luận