Nếu bỏ qua sự phụ thuộc về vĩ độ thì sự thay đổi nhiệt độ không khí tuỳ theo độ cao của địa hình. Cứ lên cao 100 mét thì nhiệt độ không khí giảm xuống

Photo of author

By Melody

Nếu bỏ qua sự phụ thuộc về vĩ độ thì sự thay đổi nhiệt độ không khí tuỳ theo độ cao của địa hình. Cứ lên cao 100 mét thì nhiệt độ không khí giảm xuống 0,6°C. TP Hồ Chí Minh có độ cao bằng mực nước biển (độ cao không mét). Thành phố Đà Lạt có độ cao 1500 mét so với mực nước biển. Gọi x (°C) là nhiệt độ không khí tại TPHCM và y (°C) là nhiệt độ không khí tại TP Đà Lạt. Hãy lập công thức tính y theo x và tính nhiệt độ của TPHCM là bao nhiêu, khi biết nhiệt độ ở TP Đà Lạt là 15°C?
*Biết phương trình là y = x-9
Viết một bình luận