Nêu các sự việc trong truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng ??? giúp mình nha .

Photo of author

By Lydia

Nêu các sự việc trong truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng ??? giúp mình nha .

0 bình luận về “Nêu các sự việc trong truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng ??? giúp mình nha .”

 1. I. Mức độ cần đạt

  Hiểu được nội dung, ý nghĩa của truyện “Ông lão đánh cá và con cá vàng”.

  – Thấy được những nét chính về nghệ thuật và một số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong truyện.

  A. Trọng tâm kiến thức, kỹ năng, thái độ

  1. Kiến thức

  – Nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong một tác phẩm truyện cổ tích thần kỳ.

  – Sự lặp lại tăng tiến của các tình tiết, sự đối lập của các nhân vật, sự xuất hiện của các yếu tố tưởng tượng, hoang đường.

  2. Kỹ năng

  – Đọc – hiểu văn bản truyện cổ tích thần kỳ.

  – Phân tích các sự kiện trong truyện.

  – Kể lại được câu chuyện.

  3. Thái độ

  – Thấy được tấm lòng nhân hậu, tốt bụng của ông lão đánh cá.

  – Căm ghét sự tham lam vô độ của nhân vật mụ vợ.

  II. Phương pháp

  Vấn đáp, thuyết trình, phân tích tác phẩm

  sự việc chính 

   • Một ông lão đánh cá nghèo ra biển. Lần thứ nhất kéo lưới chỉ thấy có bùn, lần thứ hai kéo lưới được cây rong, lần thứ ba thì bắt được con cá vàng. Cá vàng kêu van, hứa trả ơn và ông đã thả. Mụ vợ biết chuyện, mắng lão một trận và bắt ông ra biển năm lần, đòi cá vàng đáp ứng những yêu cầu của mụ:
    • Lần thứ nhất mụ đòi cá giúp cho một chiếc máng lợn mới.
    • Lần thứ hai, mụ vợ lại “quát to hơn”và bắt ông lão ra biển đòi cá vàng một cái nhà rộng.
    • Lần thứ ba, mụ vợ lại “mắng như tát nước vào mặt”ông lão và đòi làm một bà nhất phẩm phu nhân.
    • Lần thứ tư, mụ vợ lại “mắng lão một thôi”và đòi cá cho làm nữ hoàng.
    • Lần thứ năm, mụ muốn làm Long Vương để bắt cá vàng hầu hạ.
   • Cá vàng tức giận, lấy lại tất cả những thứ đã cho. Ông lão trở về lại thấy túp lều nát ngày xưa, và trên bậc cửa, mụ vợ đang ngồi trước cái máng lợn sứt mẻ.
   • Xin hay nhất nha

Viết một bình luận