Nêu cách vẽ đường trung trực của 1 đoạn thẳng AB cho trước

By Iris

Nêu cách vẽ đường trung trực của 1 đoạn thẳng AB cho trước

0 bình luận về “Nêu cách vẽ đường trung trực của 1 đoạn thẳng AB cho trước”

 1. Cách vẽ đường trung trực của 1 đoạn thẳng AB cho trước:

  Bước `1`: Vẽ đoạn thẳng `AB`.

  Bước `2`: Xác định trung điểm của đoạn thẳng `AB`.

  Bước `3`: Vẽ một đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng `AB` tại trung điểm của đoạn. 
  Đường đó gọi là đường trung trực của đoạn thẳng `AB`. 

  Trả lời
 2. Đáp án:

  Cách vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng AB cho trước:

  – Vẽ đoạn thẳng AB

  – Xác định trung điểm  của đoạn thẳng AB

  – Kẻ một đường thẳng có tên bất kì vuông góc với đoạn thẳng AB tại trung điểm vừa xác định

  -Ta có đường thẳng vừa kẻ đi qua trung điểm của AB là đường trung trực của đoạn thẳng AB

  #chucbanluonhoctot

  #xin ctlhn ạ

  Trả lời

Viết một bình luận