nêu đặc điểm chung và vai trò của virut, vi khuẩn, nấm , thực vật.

Photo of author

By Julia

nêu đặc điểm chung và vai trò của virut, vi khuẩn, nấm , thực vật.

0 bình luận về “nêu đặc điểm chung và vai trò của virut, vi khuẩn, nấm , thực vật.”

 1. 1) Vi khuẩn:

  – Đặc điểm chung:

  + Kích thước đơn giản

  + Cấu tạo đơn bào

  + Tế bào chưa có nhân hoàn chỉnh

  + Phân bố rộng rãi

  + Sinh sản bằng cách phân đôi

  – Vai trò:

  + Phân giải các chất hữu cơ

  +Hình thành than đá dầu lửa

  + Được sử dụng để sản xuất thực phẩm, thuốc

  + Gây bệnh cho người, động vật

  2) Nấm:

  – Đặc điểm chung:

  + Kích thước đa dạng

  + Cấu tạo đơn bào hoặc đa bào nhân thực

  + Sống dị dưỡng

  + Phân bố nơi có độ ẩm cao

  + Sinh sản bằng bào tử

  – Vai trò:

  + Phân giải các chất hữu cơ

  + Làm thức ăn, làm thuốc

  + Gây bệnh cho người, dộng, thực vật

  3) Thực vật:

  – Đặc điểm chung:

  + Phong phú đa dạng

  + Tự dưỡng

  + Không di chuyển

  + Phản ứng chậm

  – Vai trò:

  + Điều hòa khí hậu

  + Bảo vệ đất và nguồn nước

  + Làm thức ăn cho động vật và người

 2. Đặc điểm: virut rất nhỏ, chưa có cấu tạo tế bào.

  Vai trò: virut thường gây bệnh cho vật chủ.

  Đặc điểm: vi khuẩn có kích thước rất nhỏ, có cấu tạo đơn giản.

  Vài trò: – Vi khuẩn có ích: vi khuẩn phân hủy các chất hữu cơ thành các chất vô cơ để cây sử dụng, do              đó đảm bảo được nguồn vật chất trong tự nhiên, vi khuẩn góp phần hình thành than đá, dầu                  lửa.

              – Vi khuẩn có hại: gây bệnh cho con người, vật nuôi, cây trồng và gây hiện tượng thối rữa làm               hỏng thức ăn, ôi nhiễm môi trường.

Viết một bình luận