Nêu đặc điểm của loài hoa sen (lá,hoa,hạt) ví dụ: lá nó màu gì? hình gì?…. đúng là môn văn đó nha không phải sinh học đâu

By Ariana

Nêu đặc điểm của loài hoa sen (lá,hoa,hạt)
ví dụ: lá nó màu gì? hình gì?….
đúng là môn văn đó nha không phải sinh học đâu
Viết một bình luận