Nếu đốt cháy hoàn toàn một dây nhôm trong không khí đến khi cháy hết ta thu được 122,4 gam chất rắn Al2O3.Tính: a) Khối lượng của dây nhôm đã đốt b)Th

By Everleigh

Nếu đốt cháy hoàn toàn một dây nhôm trong không khí đến khi cháy hết ta thu được 122,4 gam chất rắn Al2O3.Tính:
a) Khối lượng của dây nhôm đã đốt
b)Thể tích không khí(đktc) cần dùng; biết khí oxi chiếm 20% thể tích không khí.
(Biết Al: 27; O: 16)

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận