Nếu em là một nhà hoạt động xã hội, em sẽ làm gì để các bạn nhỏ ở Châu Phi thoát khỏi nạn đói

Photo of author

By Daisy

Nếu em là một nhà hoạt động xã hội, em sẽ làm gì để các bạn nhỏ ở Châu Phi thoát khỏi nạn đói

0 bình luận về “Nếu em là một nhà hoạt động xã hội, em sẽ làm gì để các bạn nhỏ ở Châu Phi thoát khỏi nạn đói”

 1. – Kêu gọi người dân ủng hộ tiền và một phần lương thực của họ theo tình nguyện rồi quyên góp lại và mang đến cho các em  nhỏ ở châu Phi để giảm nạn đói đó lại.

  XIN HAY NHẤT Ạ

 2. Thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo

  Mở lớp dậy học viết chữ và các kiến thức khác tập chung

  Áp dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật của các nước khác vào nước mình

  Quan tâm đến các bạn nhỏ nhiều hơn

  Đây là ý kiến của mình, nếu đc, cho mk xin hay nhất nhé

Viết một bình luận