Nếu hình tròn, hình chữ nhật, hình vuông, hình tam giác có cùng chu vi thì một cái có diện tích lớn nhất?

Photo of author

By Kaylee

Nếu hình tròn, hình chữ nhật, hình vuông, hình tam giác có cùng chu vi thì
một cái có diện tích lớn nhất?
Viết một bình luận