Nêu kiến thức cơ bản của chuyên đề toán chuyển động

By Bella

Nêu kiến thức cơ bản của chuyên đề toán chuyển động

0 bình luận về “Nêu kiến thức cơ bản của chuyên đề toán chuyển động”

 1. Giải thích các bước giải:

  $\text{Kiến thức cơ bản:}$

  $\text{1. Quãng đường = Vận tốc x Thời gian}$

  $\text{Vận tốc = Quãng đường : Thời gian}$

  $\text{Thời gian = Quãng đường : Vận tốc}$

  $\text{2. Cùng đi 1 quãng đường thì thời gian đi tỉ lệ nghịch với vận tốc đi}$

  *Cái này có ở trong sách mình học nên bạn đừng nói mình coppy ở 1 nguồn khác nha ^^

  Trả lời
 2. Đáp án: $ t=s:t ; s=v×t; v =s÷t$

   – 1.chuyển động ngược chiều

  -2. chuyển động cùng chiều

  Giải thích các bước giải:

   

  Trả lời

Viết một bình luận