nếu lấy cùng số mol mỗi kim loại:Mg,Al để phản ứng dung dịch axitclohyric HCl có dư thì kim loại nào cho ra khí hidro nhiều nhất

Photo of author

By Amara

nếu lấy cùng số mol mỗi kim loại:Mg,Al để phản ứng dung dịch axitclohyric HCl có dư thì kim loại nào cho ra khí hidro nhiều nhất

0 bình luận về “nếu lấy cùng số mol mỗi kim loại:Mg,Al để phản ứng dung dịch axitclohyric HCl có dư thì kim loại nào cho ra khí hidro nhiều nhất”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   giả sử số mol Mg và Al đều là 1 mol

  $Mg+2HCl—>MgCl2+H2$

  1———————–>1(mol)

  $2Al+6HCl—>2AlCl3+3H2$

  1————————–>1,5(mol)

  Ta có

  $nH2(1)<nH2(2)$

  =>Lượng H2 ở khi dùng Al(PT2) lớn hơn dùng Mg

 2. Giả sử cùng lấy a mol Mg và Al

  PTHH :

  Mg+2HCl\to MgCl_2+H_2

  $2Al+6HCl\to 2AlCl_3+3H_2$

  Theo pt (1) :

  $n_{H_2}=n_{Mg}=a(mol)$

  Theo pt (2) :

  $n_{H_2}=3/2.n_{Al}=1,5a(mol)$

  Ta có :

  $a<1,5a$

  ⇒Al cho ra khí H2 nhiều nhất

Viết một bình luận