Nêu những hạn chế của cuộc cách mạng Tân Hợi

Photo of author

By Arianna

Nêu những hạn chế của cuộc cách mạng Tân Hợi

0 bình luận về “Nêu những hạn chế của cuộc cách mạng Tân Hợi”

  1. – Hạn chế: Cuộc cách mạng không nêu vấn đề đánh đuổi đế quốc, không tích cực chống phong kiến, chưa đụng chạm đến giai cấp địa chủ phong kiến, không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

  2. Cuộc cách mạng Tân Hợi là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để vì:

    + Không nêu lên được vấn đề đánh đuổi quân xâm lược, không tích cực tiêu diệt phong kiến.

    + Chưa có gì ảnh hưởng đến giai cấp địa chủ phong kiến, không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

Viết một bình luận