NÊU NHỮNG SỰ KHÁC NHAU CƠ BẢN GIỮA QUẦN CƯ ĐÔ THỊ VÀ QUẦN CƯ NÔNG THÔN?

Photo of author

By Allison

NÊU NHỮNG SỰ KHÁC NHAU CƠ BẢN GIỮA QUẦN CƯ ĐÔ THỊ VÀ QUẦN CƯ NÔNG THÔN?

0 bình luận về “NÊU NHỮNG SỰ KHÁC NHAU CƠ BẢN GIỮA QUẦN CƯ ĐÔ THỊ VÀ QUẦN CƯ NÔNG THÔN?”

 1. Quần cư nông thôn:

  Có mật độ dân số thấp.

  Sống theo làng mạc, thôn xóm.

  Chủ yếu là nhà sàn gắn liền với ruộng nương.

  Sống theo quản hệ thị tộc (dòng máu).

  Nghề chủ yếu là sản xuất nông, lâm ngư nghiệp.

  Quần cư đô thị:

  Có mật độ dân số cao.

  Sống theo khối, phường.

  Chủ yếu là nhà cao tầng, khu chung cư, biệt thự…

  Sống trong một cộng đồng có luật pháp.

  Nghể chủ yếu là sản xuất công nghiệp và dịch vụ.

Viết một bình luận