Nêu quyền được bảo vệ và chăm sóc của trẻ e việt nam Giúp mk vs mai mk thi r

Photo of author

By aikhanh

Nêu quyền được bảo vệ và chăm sóc của trẻ e việt nam
Giúp mk vs mai mk thi r

0 bình luận về “Nêu quyền được bảo vệ và chăm sóc của trẻ e việt nam Giúp mk vs mai mk thi r”

 1. * quyền được bảo vệ 

       trẻ em có quyền được khai sinh và có quốc tịch. Trẻ em được nhà nước và xã hội tôn trọng ,bảo vệ tính mạng ,thân thể , nhân phẩm và danh dự

  * quyền được chăm sóc 

      Trẻ em được chăm sóc ,nuôi dạy để phát triển ,được bảo vệ sức khỏe ; được sống chung với cha mẹ và được hưởng sự chăm sóc của các thành viên trong gia đình.

      Trẻ em tàn tật ,khuyết tật được nhà nước và xã hội giúp đỡ trong việc điều trị và khôi phục chức năng.

      Trẻ em không nơi nương tựa được nhà nước và xã hội khi tổ chức chăm sóc , nuôi dạy.

  * quyền được giáo dục 

       Trẻ em có quyền được học tập ,được dạy dỗ. 

        Trẻ em có quyền được vui chơi giải trí , tham gia các hoạt động văn hóa , thể thao

   

 2. * Quyền được bảo vệ: Trẻ em có quyền được khai sinh và có quốc tịch. Trẻ em được Nhà nước và xã hội tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự.

  * Quyền được chăm sóc:

  – Trẻ em được chăm sóc, nuôi dạy để phát triển, được bảo vệ sức khỏe; được sống chung với cha mẹ và được hưởng sự chăm sóc của các thành viên trong gia đình.

  – Trẻ em tàn tật, khuyết tật được Nhà nước và xã hội giúp đỡ trong việc điều chỉnh phục hồi chức năng.

  – Trẻ em không nơi nương tựa được Nhà nước, xã hội tổ chức chăm sóc, nuôi dạy.

Viết một bình luận