nếu thêm vào số bé 25% thì được số lớn. hỏi phải bớt ở số lớn đi bao nhiêu %thì được số bé?

Photo of author

By Reagan

nếu thêm vào số bé 25% thì được số lớn. hỏi phải bớt ở số lớn đi bao nhiêu %thì được số bé?

0 bình luận về “nếu thêm vào số bé 25% thì được số lớn. hỏi phải bớt ở số lớn đi bao nhiêu %thì được số bé?”

 1. Giải thích các bước giải :

  `↓↓↓`

  Giả sử số bé là `1`

  Đổi : `25% = 25/100`

  Số lớn là :

  `1 + 25/100 = 1 25/100`

  ⇒ Ta chỉ cần giảm `25/100` cho `1 25/100` thì ra số bé

  Phải bớt đi số lớn số phần trăm là :

  `25/100 : 1 25/100 = 2/100 = 20%`

   

 2. Gọi số bé là `1`

  Đổi `25% = 0,25`

  ⇒ Số bé mới là : `1 + 0,25 = 1,25 `

  ⇒ Số lớn = `1,25 `

  Vậy `1,25` giảm `0,25` ra số bé

  ⇒ `0,25` ứng với `1,25` số phần trăm là: `0,25 : 1,25 = 0,2 = 20%`

   

Viết một bình luận