Nêu vai trò thực tiễn của lớp giáp xác mình cần gấp

Photo of author

By Eloise

Nêu vai trò thực tiễn của lớp giáp xác mình cần gấp

0 bình luận về “Nêu vai trò thực tiễn của lớp giáp xác mình cần gấp”

 1. Vai trò thực tiễn của lớp giáp xác:

  -Làm thực phẩm cho con người: tôm,cua,ghẹ….

  -Làm thức ăn cho động vật khác: rận nước,chân kiếm,….

  -Có giá trị suất khẩu: tôm, cua, cáy,ghẹ,…

  -Làm đồ trang trí: vỏ tôm hùm,….

  -Tạo nên sự cân bằng về môi trường sinh thái: rận nước, cua,….(chắc z)

  -Có hại cho giao thông đường biển: sun,….

  -Truyền bệnh giun sán: mọt ẩm,…

  -Kí sinh gây hại cá: chân kiếm,….

   

 2. Vai trò thực tiễn của lớp giác xác:

  Lợi ích:

  + Nguồn thức ăn cho các động vật khác

  + Là nguồn cung cấp thực phẩm

  + Là nguyên liệu xuất khẩu

  Tác hại:

  + Có hại cho giao thông đường thủy

  + Có một số loài là trung gian truyền bệnh

   

Viết một bình luận